Der findes unik software, der er særligt egnet til administration af en eller flere kasseterminaler. Back Office programmer giver mulighed for centralt at oprette og vedligeholde varer, priser, rabatsatser, skærmlayout, menuer m.m.

Herved sikres, at ændringer omgående kommunikeres til alle terminaler i netværket. Dertil giver det mulighed for at indsamle og konsolidere data fra alle kasseterminalerne i netværket. Disse data kan analyseres ved hjælp af systemets standardrapporter og dermed bidrage til øget indsigt og forbedret drift.

Til toppen