Terminaler og totalløsninger

Unitec har mere end 15 års branchekendskab og opbygget en unik viden om behov og løsninger. Vi arbejder med et full service koncept, hvor vi leverer både den enkelte terminal og det samlede system baseret på individuelle behov. Vi har opbygget langvarige kunderelationer og har en driftsikker organisation.

Bedre drift

Med et professionelt betalingssystem, eller blot en ny og bedre terminal, opnår alle fordele. Ingen køer, mindre ventetid, mindre administration, men mere tid til service. Undgå kasseoptælling og usikkerheder - og få samtidigt et bedre datagrundlag til indsigt i driften og planlægning af indkøb og afvikling.

Unitec sikrer det stærke hold

Vi samarbejder med de bedste partnere og repræsenterer nogle af de bedste leverandører på markedet. Det giver samlet set tryghed og stabilitet samt sikrer, at vi kan sammensætte en konkurrencedygtig - men stadig fleksibel løsning.

Projektledelse, fra A til Z

Unitec påtager sig projektledelse for den samlede leverance. Vi har eget teknisk personale, der sørger for installation og integration af det samlede system - gerne i samarbejde med virksomhedens egen IT- eller driftsafdeling. Vi sørger for den rette forberedelse samt afprøvning af systemet, så det er driftsikkert fra første dag. Endeligt sikrer vi med uddannelse, at alle brugere er i stand til enkelt at betjene systemet.

Download: "Gevinster for alle med betalingssystemer"

Fordele for alle

Betalingssystemer er en gevinst for brugere og gæster. Med betalingssystemer fra Unitec opnår I følgende fordele for jeres brugere og gæster:

 • Professionel håndtering af betaling
 • Lettere afvikling af betjening og undgår kødannelse
 • Højere serviceniveau og bedre information
 • Øget sikkerhed og bedre hygiejne med f.eks. den kontantløse kantine

 For jeres personale er fordelene med et betalingssystem fra Unitec:

 • Brugervenlige systemer, der øger medarbejdertilfredsheden
 • Mindre administration og mere tid til service
 • Bedre information til gæster og brugere
 • Undgå kasseoptællinger og skab bedre hygiejne med den kontantløse kantine

Betalingssystemer er ikke mindst en gevinst for ejer og ledelse. Med vores løsning 

opnår I følgende fordele:

 • Øget driftsikkerhed og medarbejdertilfredshed
 • Bedre datagrundlag fra driften til f.eks. indkøb og planlægning
 • Bedre arbejdsforhold for kantinepersonale og kantineforhold for brugere
 • Mindre ventetid og forbedret hygiejne med den kontantløse kantine
Til toppen