- og penge i kassen

Kravene til et moderne kasse- og betalingssystem er store. Det skal virke og være driftsikkert og holdbart. Betalinger skal foregå hurtigt og systemet skal være let at betjene for personalet.

I dag  er penge i kassen ofte penge i banken. Langt de fleste betalinger foregår med betalingskort. Vores løsninger kan integreres direkte med dit økonomisystem, så alt bogføres og konteres automatisk.

Vores løsninger er meget driftsikre, men er uheldet ude skal hurtig og kompetent service sikre at systemet hurtigt er oppe igen, så din cafe eller restaurant kan køre videre. Vores terminaler opererer dagligt i meget krævende miljøer fra små cafeer til store restauranter, hvor de er udsat for fugt, temperaturudsving o.l.

Det er din sikkerhed for en driftsikker og holdbar løsning!

Til toppen