Salgs – og Handelsbetingelser

Unitecs generelle Forretningsbetingelser

Unitec Aps
CVR: 39178974
Højvangen 4
3480 Fredensborg
Mail: info@unitec.dk
Tlf.: 45761214

Generelt 

Vores åbningstider: mandag til torsdag kl. 9.00 – kl. 16.00 fredag kl. 9.00 – kl. 15.00. Uden for åbningstid kan teknikker kontaktes på hotline telefonen (se nedenfor).

Betalingsbetingelser 

Netto kontant med mindre andet er aftalt skriftligt. Ejendomsretten forbliver hos Unitec indtil hele købesummen er betalt. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes renter med 0,75 % pr. påbegyndt måned. Ved fremsendelse af betalingspåmindelse opkræves 100,00 pr. gang.

Udlån af udstyr 

Skal returneres til Unitec inden 14 dage på kundens egen regning. Såfremt Unitec ikke modtager det lånte udstyr vil der blive fremsendt faktura på køb af lånt udstyr. Ved returnering krediteres faktura på lånt udstyr dog fratrækkes et ekspeditionsgebyr på 675,00 excl. moms.

Reklamation og fortrydelsesret

Skal ske skriftligt inden 8 dage fra fakturadato. Ellers bortfalder reklamationsretten.

Alle handler er B2B og derfor frafalder fortrydelsesretten.

Garanti 

Unitec yder 12 måneders garanti på køb af nyt udstyr, brugt udstyr er der 6 måneders garanti på, gældende fra fakturadato.

Garantien dækker: Arbejdstid og reservedele ved reparation af udstyr på vort værksted. Indlevering og afhentning af udstyr skal ske i vor åbningstid på Højvangen 4 i Fredensborg. Evt. returnering efter reparation med vort fragtfirma betales af kunden efter regning.

Garantien dækker ikke: Startgebyr, kørsel, hærværk, fremmedlegemer, såsom clips, mønter, væske o.l. eller misbrug af udstyr og evt. følgeskader, der måtte opstå som en konsekvens af forkert brug eller mangelfuld installation af udstyret. Batterier og strømforsyninger er ikke dækket af garantien.

Ændringer, der ønskes foretaget efter levering faktureres til vores normale timepriser. Opfølgnings aftale kan købes.

Softwarelicens inkl. dag hotline Licensen er obligatorisk for PI kasseterminaler.

Unitec er forpligtet til at udvikle og stille eventuelle nye programversioner til disposition for kunden, således at denne til enhver tid lever op til bl.a. SKAT’ krav. Kunden er forpligtiget til at modtage og anvende disse.

Licensen faktureres første gang ved levering af terminalen med det kvartalsvis forholdsmæssige beløb for resten af kalenderåret, herefter faktureres årsvis forud for hvert år i december.

Kunden har fri adgang til vores dag hotline i følgende tidsrum: mandag til torsdag kl. 9.00 – kl. 16.00, fredag kl. 9.00 – kl.15.00   Hotlinen dækker telefonisk vejledning i betjening af Deres terminal samt rapportering af evt. tekniske fejl i tilfælde af tekniske eller betjeningsmæssige problemer med vores produkter. Der er mulighed for at tegnes udvidet hotline abonnement (se nedenfor).

Serviceabonnement på kasseterminaler Abonnement kan tegnes på alle vores produkter.

Abonnementet dækker følgende:  Startgebyr, kørsel, arbejdstid, reservedele og et serviceeftersyn én gang om året indenfor vor åbningstid.  Der ydes 50% rabat det første år, hvis forsikringen tegnes senest 30 dage fra fakturadato.

Abonnementet dækker ikke følgende:  Hærværk, fremmedlegemer, såsom clips, mønter, væske o.l. eller misbrug af udstyr og evt. følgeskader, der måtte opstå som en konsekvens af forkert brug eller mangelfuld installation af udstyret. Fragtomkostninger (betales efter regning).  Kontakt os på telefon 45761214 eller pr. mail info@unitec.dk.

Hotline på kasseterminaler

Abonnement kan tegnes på alle vores kasseterminaler. Hotline abonnementet dækker: Telefonisk vejledning i betjening af Deres kasseterminal og printer samt rapportering af evt. tekniske fejl i tilfælde af teknisk eller betjeningsmæssige problemer med vores produkter.  Der kan vælges mellem følgende:

  1. Dag hotline kl. 9.00 – kl. 16.00 mandag – torsdag og fredag kl. 9.00 – kl. 15.00
  2. Aften og weekend hotline kl. 9.00 – kl. 22.00 alle ugens dage 365 dage om året

Evt. besøg af teknikker aftales over telefonen med kunden og vil blive faktureret efter gældende takster.

Gældende for alle licenser, abonnementer og support pakker: Bindingsperiode: 12 md.  Der er min. 3 md. opsigelse før periodens/kalenderårets udløb. Ved opsigelse sker ingen refusion. Opsigelse skal sendes til info@unitec.dk Prisstigning på 3% pr. 1.januar hver år.

 

Betalings vilkår ved køb på webshop

Alle oplyste priser er i danske kroner og eksklusive moms. Der tages forbehold for eventuelle prisfejl og trykfejl.

Betalingen bliver først trukket når varen er afsendt fra Unitecs lager. Kort betaling kan gennemføres på Visa og Mastercard. Ved brug af private betalingskort udsted i EU og EØS pålægges køberen ikke gebyrer. Ved brug af firmakort eller kort udstedt uden for EU og EØS pålægges købe et kort gebyr på 2,95 % af beløbet.

Leveringsbetingelser ved køb på webshop   

Varer leveres fragtfrit til køber. Leveringstiden kan variere afhængig af produkt. Leveringstiden kan afhænge af tredjepart leverandører af f.eks. PSAM og TID som Unitec ikke har indflydelse på. Derudover er det købers ansvar at aflevere informationer til programmering af terminaler.

Persondatapolitik

Unitec Aps – cookies og persondatapolitik

Hvad er en cookie?
Når du besøger unitec.dk lagres der cookies på din computer. Cookies er en lille tekstfil, der lagres gennem din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vore cookies og de kan ikke indeholde virus.

Stort set alle websites anvender cookies. De ligger på din egen computer som en hjælp til dig selv, så du nemt kan finde de websteder, hvor du har været igen. Unitec Aps bruger cookies til at analyse hvordan hjemmesiden benyttes, for at brugeroplevelsen kan blive forbedret. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at kunne levere en bestemt service på hjemmesiden.

Slet eller slå cookies fra i browseren
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE I UNITEC ApS
Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” – 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge træder i kraft den 25. maj 2018. Inden denne dato er behandlingen reguleret i den nuværende danske Persondatalov.

1 DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Unitec Aps
CVR: 39178974
Højvangen 4
3480 Fredensborg
Mail: info@unitec.dk
Tlf.: 45761214’

 

2 FORMÅL – BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

  • Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

3 KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
a) Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, CVR.nr., oplysninger om virksomhedens drift, ejerforhold, kontonummer mv., som vi behandler.
Almindelige oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af CPR.nr. og oplysninger om straffelovsovertrædelser kan også blive behandlet.

4 BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:
a) For at kunne opfyldte vores kontrakt, samarbejdsaftale mv.
b) For at kunne overholde gældende lovgivning.
c) Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.
d) Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.

5 OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk.
Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.
Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.

6 KILDER
Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig

7 VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, fx lønadministration, bogholderi, hosting af it-systemer m.v.
Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil.

8 DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelses-tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Unitec ApS på følgende e-mail info@unitec.dk
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 24/5 2018

Med venlig hilsen