Overholder din kasseterminal de nye regler fra SKAT?

Senest 2024 skal alle restauranter, caféer, diskoteker m.fl. have installeret en kasseterminal, der lagrer salg digitalt. Hvad kommer det til at betyder for din virksomhed?

Morten Bødskov Skatteminister 2021
”Siden vi trådte til, har det været regeringens ambition at styrke skattekontrollen i hele landet. Derfor har vi iværksat en reform, hvor vi frem mod 2024 ansætter 1.000 nye medarbejdere og åbner otte nye skattecentre, som skal være med til at styrke vores indsats mod snyd og svindel”.


Læs her hvad den nye lov går ud på og nogle gode råd i forhold til de nye krav om kasseterminaler.

På baggrund af en undersøgelse, der afdækkede et stort problem angående sort arbejde, har folketinget besluttet at indføre ny lovgivning på området.  Det betyder at en række udvalgte brancher skal have installeret et digitalt salgsregistreringssystem senest 1. januar 2024.

Hvem er omfattet af den nye lov?

Det er besluttet først at sætte ind over følgende brancher:

  • Restauranter.
  • Cafeer, værtshuse, diskoteker mv.
  • Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
  • Købmænd og døgnkiosker

Derudover skal virksomheden have en omsætning på mere end 50.000 kr. og mindre end 10 mio. kr.

 Hvornår træder loven i kraft?

Loven træder i kraft fra 1. januar 2024.

Men SKAT kan allerede fra 1. juli 2021 - udover bødesanktioner - pålægge virksomheder at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, hvis de ved et kontrolbesøg opdager fejl i registrering af salg og kasseopgørelse. Det vil sige at de kan kræve at du anskaffer et kassesystem, der automatisk registrerer og lagrer oplysninger om salg, således at du kan udlevere oplysningerne digitalt til skattemyndighederne.

 Hvilke krav stiller SKAT?

De krav som adskiller sig afgørende fra de gældende regler er følgende:
(Den fulde liste af krav fremgår §62a på følgende link til retsinformation.dk)

1)    Transaktionsdata i den elektroniske journal skal signeres digitalt med et dansk OCES-certifikat, udstedt til den erhvervsdrivende, så integriteten af data i den elektroniske journal kan verificeres i forbindelse med kontrol.

3)    Salgsregistreringssystemet skal kunne producere en fil direkte fra den elektroniske journal i SAF-T format. Skatteforvaltningen udarbejder en dansk vejledning i brugen af SAF-T formatet.

7)    Digitale betalingsmidler som betalingskort, mobilbetaling m.v. skal være koblet til salgsregistreringssystemet på en sådan måde, at betaling med digitale betalingsmidler automatisk registreres i det digitale salgsregistreringssystem.

12)  Salgsregistreringssystemer, der er beregnet til at blive benyttet af flere sælgere, skal kunne registrere transaktioner og totaler separat for hver sælger, herunder salgets størrelse samt type betalingsmiddel. 

Tjek at dit kassesystem overholder loven

Der er stadig god tid til at finde ud af om du skal have nyt kassesystem - eller om det du har kan opgraderes. Men står du overfor at skulle udskifte kassesystem eller starter du op med ny restaurant eller cafe, er det en god ide at undersøge mulighederne grundigt. Under alle omstændigheder er det fornuftigt at søge information om hvor du står, så du er klar til 2024.

Kontakt Unitec for rådgivning. Vi har styr på den danske lovgivning og kan hjælpe og rådgive dig i overvejelserne. Unitec kender alle regler fra A-Z omkring hvilke oplysninger kvitteringer/boner skal indeholde, hvilke krav der stilles til fakturaer, hvordan man bedst holder styr på regnskabet, så alt er dokumenteret og oplyst korrekt og de skattemæssige oplysninger er gemt digitalt.

Vi yder dansk support og kan sikre dig at du til enhver tid kan få hjælp og vejledning.

Kontakt for spørgsmål – vi står klar til at rådgive dig på telefon 45 76 12 14.